آسان و ارزان خرید کنید .

با خرید آنلاین از کیان سفر؛ سریع، راحت و ارزان سفر کنید .

خرید تورهای قسطی آسان‌تر از همیشه

کلیک کنید !

تور اصفهان هوایی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت توضیحات
جلفا
kiansafar
B.B
714000 909000 656000
جهانگردی ماهان
kiansafar
B.B
756000 688000
پارت
kiansafar
B.B
793000 709000
سپاهان
kiansafar
B.B
793000 719000
پارسیان سوئیت
kiansafar
B.B
816000 709000
زهره
kiansafar
B.B
761000 956000 677000
سنتی اصفهان
kiansafar
B.B
777000 982000 709000
سنتی صفوی
kiansafar
B.B
779333 1033000 698000
شیخ بهایی
kiansafar
B.B
870000 771000
عالی قاپو
kiansafar
B.B
938000 814000
آسمان
kiansafar
B.B
898000 1124000 803000
کوثر
kiansafar
B.B
984000 1307000 826000
عباسی
kiansafar
B.B
1019000 1418000 840000
جلفا
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
714000
نرخ اتاق 1 تخته
909000
کودک با تخت
656000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
جهانگردی ماهان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
756000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
688000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
پارت
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
793000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
709000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
سپاهان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
793000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
719000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
پارسیان سوئیت
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
816000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
709000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
زهره
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
761000
نرخ اتاق 1 تخته
956000
کودک با تخت
677000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
سنتی اصفهان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
777000
نرخ اتاق 1 تخته
982000
کودک با تخت
709000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
سنتی صفوی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
779333
نرخ اتاق 1 تخته
1033000
کودک با تخت
698000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
شیخ بهایی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
870000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
771000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
عالی قاپو
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
938000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
814000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
آسمان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
898000
نرخ اتاق 1 تخته
1124000
کودک با تخت
803000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
کوثر
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
984000
نرخ اتاق 1 تخته
1307000
کودک با تخت
826000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
عباسی
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته
1019000
نرخ اتاق 1 تخته
1418000
کودک با تخت
840000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات

تصاویر

  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
شروع قیمت ها از :
714000
نام تور برنامه ریزی شده:
تور اصفهان هوایی
مدت اقامت:
2 شب و 3 روز
تاریخ اعتبار:
پایان اردیبهشت
در حال حاضر مطلب مرتبط با این محصول موجود نیست.